Договор за запознанства

Договор за запознанства
Договор за запознанства

Договор

 

Днес20 . г. в гр.София между:

 

трите имена на клиент…………..

 1. Клубът „Светът е за двама” се представлява от фирма Ел.Хюмън ЕООД ЕИК-202179995 /наричана в договора Клуба/ със седалище и адрес на  управление:  гр.София ул.Димитър Гущанов 6, представлявано от – Кристина Ангелова, длъжност -управител, Удостоверение за администратор на лични  данни № 350672.

Клубът „Светът е за двама„ е представен в Интернет  чрез https://svetaezadvama.com.

Страните се договориха за следното:

 1. Въведение

Настоящият договор уреждат взаимоотношенията между  Клуба  и  Клиента. Подробности за предлаганите услуги  са публикувани в сайта www.svetaezadvama.com  и се изпращат  по електронен път или на хартиен носител. С всяка направена регистрация или попълнена  форма за контакт  Клиентът декларира, че е запознат  и е съгласен с клаузите в настоящия договор. Той трябва да е навършил 18 години  по време на сключване на настоящия договор.

Клубът ,,Светът е за двама“ си запазва правото да променя, цени или услуги в сайта. Промените влизат в сила от датата на публикуването им в сайта или писмено уведомление по електронната поща.

 1. Срок на Договора

Срокът по изпълнение на договорът е във сила 12 месеца

 1. Пакети за членство и цени
 • Сребърен пакет цена 250 лева.
 • Златен пакет 500 лева.
 • Платинен пакет 700 лева
 1. Права и задължения на клиента
 • Клиентът е длъжен да спазва задълженията  по договора през времето на неговото членство.
 • Да удостовери, че е пълнолетен гражданин.
 • Да предостави и попълни коректно и вярно, личните си данни в анкетна карта.
 • Да предостави съгласие: личите данни (анкетна карта, снимки, адрес на електронната поща,телефон) да се разменят с подходящите партньори.
 • Клиентът трябва да е наясно, че се записва в Клуб за сериозни запознанства с цел брак, съжителство, приятелство.
 • Клиентът има право да получи високо качество на услугите, за които е заплатил.
 • Да не дискриминира,  обижда и да проявява  агресия спрямо другите членове на Клуба по  пол, раса, тегло,религиозни възгледи, сексуална ориентация .
 • При промяна на профила на Клиента, той се задължава да уведоми Клуба .
 • Клиентът се задължава да отговори до 4 работни дни  на Клуба  за изпратените му подходящи профили.
 • Клиентът трябва да е наясно, че колкото  по – високи са  изискванията  към  търсения партньор,толкова по-трудно ще бъде намирането.
 • Клиентът се задължава при одобрение от двете страни да внесе такса одобрен профил (таксата за всеки пакет е различна )и тогава Клубът  ще размени контактите .
 • Клиентът се задължава да даде обратна връзка, как е протекла срещата
 • Клиентът приема, че Клубът не може да бъде държан отговорен за развитието на взаимоотношенията с други клиенти. Клубът не провежда и няма право да прави полицейски или детективски разследвания на клиентите си.
 • Клиентът се задължава да пази в тайна разговорите с Клуба.
 • Клиентът се задължава да не разкрива имена  или информация на клиенти с които се е виждал на други клиенти.
 • Клиентът трябва да е наясно че Клуба не дава срок  за  конкретен брой профили или срещи, когато има подходящ профил Клубът е длъжен да го предостави на Клиента .
 • Клиентът няма право да разменя контакти,снимки или профили на  трети лица .
 • Клиентът няма право да нарушава личния живот  на  служителите на Клуба .
 • Клиентът заплаща 60 лева  за 60 минути, ако желае лична среща с Клуба ,консултация с подробности  за даден профил.Агенцията единственно е задължена да даде профила с снимка и попълнен въпросник по E-mail:  и да очаква отговор от клиента  по E-mail: не е длъжен да обсъжда профила  и да провежда телефони разговори за профила това е отделна услуга платена.
 • Клуба прави една среща с клиента ,когато се записва  тя взлиза в цената на пакета . Всяка отделна среща се зпалаща 60лева за 60 минути от Клиента.

5.Права и задължения на Клуба

 • Клубът се задължава да изпълни качествено услугите, за които Клиентът е заплатил.
 • Клубът се задължава да съхранява в базата си данни досиетата на клиентите си и да не ги разпространява на трети лица или в Интернет пространството.
 • Клубът е длъжен да впише в базата данни всеки нов клиент.
 • Клубът е длъжен да направи среща с всеки нов клиент. Клубът няма офис и  прави срещите на вън  на тихо място  (ако клиентът е извън страната или в друг град да  направи видео връзка за да се убеди че това лице  отговаря на снимките ).
 • Клубът не може да гарантира конкретен брой профили.
 • Клубът е длъжен да информира Клиента  за нов профил.
 • Клубът няма право да нарушава личния живот на Клиента .
 • Клубът е длъжен да пази в тайна разговорите с Клиентите си.
 • Клубът има право да поиска лична карта от клиента за тази цел Клубът  има удостоверение за администратор на лични данни № 350672
 • Клубът се задължава да не разкрива  с колко профила са се виждали неговите членове  и защо не се е получило.
 • Клубът   изпраща профили по e-mail:
 • Клубът не прави лични срещи с Клиента за да дава профили  или да обсъждат каквото и да било. Това е отделна  услуга и се заплаща 60 лева за 60минути, ,ако Клиента желае лична среща консултация .
 • Клубът не носи отговорност за загуби, повреди или други директни или косвени разходи на Клиента извън задълженията да изпълни договорените с Клиента услуги в договора.
 • Клиентът е длъжен да олесни работата на Клуба,като му съдейства с ,вдигане на телефон когато служител от клуба го търси ,отговаряне на писма .

 

 • 6. Прекратяване на договора
 • Клиентът има право да прекрати ползването на услугата по всяко време чрез изпращане на писмено уведомление за прекратяване,  но Клубът не връща заплатените такси .
 • Клубът прекратява едностранно договора с Клиента без да го информира и без да връща заплатените суми при следните обстоятелства:
  • Клиентът прояви агресия или психологически тормоз на други Клиенти на Клуба .
  • Клиентът е с психологическиотклонения.
  • Клиентът е подал невярна информация за себе си.

 

 • Клубът   има право да прекрати  членството и да го предаде на нужните органи ако заподозре или разбере че Клиентът  е проявил аморални или незаконни действия .
 • Клиентът раздава на приятели или трети лица профили от Клуба.
 • Клиентът прилага натиск върху Клуба за профили или постоянно писане, звънене (извън работно време, почивни дни и в отпуските на Клуба  )
 • Клиентът не сизаплати таксите за ползваните услуги .
 • Когато намерим партньор или ни уведоми ,че е започнал връзка извън Клуба досието се затваря и се унищожава от Клуба
 • Клиентът не съдейства на Клуба , не си вдига телефон,постоянно отлага срещи с Клуба

 

 1. Замразяване на договор

Клиентът има право да замрази за един месец досието си .

Клубът замразява един месец  досието на клиента ,когато  е зпаочнало връзка с клиент от клуба .Ако клиента не го поднови Клуба автоматично го унижожава без да е длъжен да уведомява клиента си .

 

 

9.Нашата гаранция

Искаме да бъдем откровени с вас и ще ви кажем ,какво може  и какво не можем да гарантира  Клубът  „Светът е за двама”

Можем да гарантираме

 • Че всеки профил е  член на Клуба „Светът е за двама „ и ереален както и снимките.
 • Че работим стриктно и  коректно по договора и за това, което сме обещали.

Не може да дадем гаранция за ;

 • Кога и за колко време ще намерим от теб търсения партньор и дали ще го намерим, това зависи и от теб, какви са реалните ти очаквания какви изисквания поставяш.
 • Колко  предложения ще получиш от нас.Това зависи оттвоите очаквания изисквания и съвпадения и профилите в нашата база данни. Ние не даваме неподходящи профили за да отчетем дейност .

 

Подпис  Клиент:                                                 Подпис  Клуба :

 

 

 

www.svetaezadvama.com

E-mail:svetaezadvama@gmail.com

Телефон– 0887572957