Личностно развитие – Coaching

11 posts

Аз обичам себе си

Аз обичам себе си

ИЗГРАЖДАНЕ НА САМОУВАЖЕНИЕ И ПО-ВИСОКА САМООЦЕНКА Coach Семинар. „Най- хубавото, което може да подарите на света е да бъдете в мир със себе си, а обичта към себе си е основния източник на този мир.„ Обичта към себе си е в основата на нашия живот. От нея зависи как ще […]