Условия за ползване

Условия за ползване (общи условия)

 Въведение

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Агенция ,,Светът е за двама“ и Клиента. Настоящите условия са публикувани в сайта www.svetaezadvama.com и се изпращат по електронен път или на хартиен носител. С всяка направена регистрация или попълнена анкетна карта Клиентът декларира, че е запознат и е съгласен с общите условия.

Той трябва да е навършил 18 години. 
,,Светът е за двама “ си запазва правото да променя общите условия, цени или услуги в сайта. Промените влизат в сила от датата на публикуването им в сайта или писмено уведомление по мейл.

1. Формуляр за регистрация – лични данни

1.1 За да станете член на Агенцията е нужно да попълните анкетна картада дадете ясни снимки, да изберете абонаментен план, да заплатите такса чрез банков превод и да се запознаете с общите условия.
1.2 Попълването на анкетната карта за регистрация се извършва доброволно от Клиента. С искането за регистрация (след попълването на анкетна карта и изпращане на мейл на Агенцията ) се счита, че Клиентът е съгласен да бъде включен в базата данни на Агенцията, и че се е запознал с общите условия.
1.3 До два работни дни Клиентът трябва да преведе сумата за таксата чрез банков превод с избрания от него абонаментен план.
1.4 Агенцията е длъжна да уведоми Клиента след регистрирането, че анкетата е получена и да му предостави IBAN и BIC. (Може да се заплати на място)
1.5 Всички банкови такси са за сметка на Клиента.

2. Допълнителни услугите

Съобразяваме се с това, че различните ни Клиенти търсят различна степен на обвързване и затова Ви предоставяме различни услуги, от които вие да изберете най-подходящата за Вас:

2.1 Намиране на дългосрочен /брачен/ партньор. Услугата включва – проучване на неговия психологически профил, изисквания като семейно положение, деца и други. След като намерим партньор досието на Клиента се затваря. Членството е 200 лв. / 35 лв. за одобрен профил.
2.2 Клубът на успелите хора. Тук членуват само хора с отлични маниери, образование, предриемачи. Членската такса е 500 лв.
2.3 Обява за запознанство – 120 лв. за месец.
2.4 Коучинг – представлява обучение с малка група хора за запознаване с важни аспекти между половете. Темите са различни – 50 лв. за едно участие.
2.5 Индивидуални консултации представляват лични срещи със специалист (може и психолог) дипломиран и квалифициран според действащото законодателство, имидж консултант, консултант по етикет и други наши сътрудници подбрани спрямо Вашите нужди.
2.6 Вечеря с нови хора. Събираме хора, които искат да разширят социалния си кръг от познати със сходни интереси. Целта на срещата не е да срещнете или да търсите партньор, а просто да се запознаете с нови необвързани хора със сходни интереси.
2.7 Вечеря с цел запознанство. При тази услуга събираме хора от малка група мъже и жени, които си търсят партньор. Правим подбор на база възраст.

2.8 Психологически профил – подробен.

2.9 Хороскоп – любовен, проверка за кармична обремененост.

3. Защита на лични данни

Агенция „Светът е за двама“ съхранява Вашите лични данни в лицензиран софтуер. Също така Агенцията е регистриран администратор на лични данни с удостоверение – 350672 издадено от КЗЛД на Република България нафирма Ел.Хюмън ЕООД.

3.1 След записването Ви и изпращане на анкетна карта Вашата анкетна карта се съхранява в софтуера ни. Вашите данни или снимки не се качват в сайта ни или в Интернет пространството. Те се съхраняват само и единствено в нашата база данни (софтуер).
3.2 Вашите лични данни се разменят само с цел намиране на подходящ партньор – не всеки клиент има достъп до Вашата анкетна карта.

4. Права и задължения на клиента

Всеки клиент е длъжен да спазва задълженията от Общите условия през времето, в което е член на агенцията.

4.1 Да удостовери, че е пълнолетен.
4.2 Да не дискриминира другите членове на агенцията по пол, раса, религиозни възгледи, сексуална ориентация, тегло.
4.3 Членството се прекратява при нестабилно психично поведение.
4.4 С регистрирането се приема, че е съгласен личните му данни да се разменят с подходящи партньори от базата данни на Агенцията.
4.5 Клиентът се задължава да попълни вярно и точно анкетната карта.
4.6 При промяна в профила на Клиента, той се задължава в срок от 7 работни дни да уведоми писмено Агенцията, ако агенцията не бъде уведомена тя има право да прекрати едностранно взаимоотношенията си с Клиента.
4.7 Клиентът се задължава до три работни дни да отговори на Агенцията за изпратените му мейли с подходящи профили.
4.8 При размяна на координати, ако срещата се провали по вина на Клиента, тази размяна се счита за среща и не връщаме суми.
Клиентът е наясно, че колкото по-високи са изискванията му толкова по-трудно е намирането му на партньор.
4.9 Клиентът се задължава да не нарушава личния живот на служители на Агенцията, да не ги заплашва и да не ги тормози. (Агенцията не е задължена и няма да бъде 24 часа на разпложение на Клинта. Имаме работно време и почивни дни)
4.10 Клиентът има право да прекрати ползването на услугата по всяко време чрез изпращане на писмено уведомление за прекратяване, но агенцията не връща заплатените такси.
4.11 Клиентът няма право да дава на други лица профили, които агенцията му е изпратила на приятели, познати или в интернет пространството, ако разберем, че сте дали контакти или анкетна карта на Ваши познати моментално прекратяваме участието Ви.

4.12 Клиентът се задължава след като е одобрил контакт до 3 дни да направи връзка с одобрения от него профил и да направи лична среща.

4.13 Клиентът заплаща 60 лв. за 1 час, ако желае лична среща и да разгледа каталога на живо.

4.1Клиентът се задължава да даде обратна връзка на Агенцията, как е преминала срещата. Какво му е харесало и какво го е отблъснало.

4.15 Клиентът трябва да заплати 35 лв., когато има взаймно одобрение от двете страни и тогава ще получи контакти на одобрения от него профил.

4.16 Ако клиента желае подробности и консултация с Агенцията за профила заплаща 40 лв. за 60 минути по вайбър или телефон за консултацията, а на място е 60 лв. за 60 мин.

5. Права и задължения на агенцията

5.1 Агенцията се задължава за обработи, да сортира получената от Клиента информация и да го впише в базата данни.
5.2 Агенцията се задължава при постъпване на нови профили да уведомява Клиентите си.
5.3 Агенцията обработва новите профили до три работни дни и изпраща подходящите профили на нови клиенти.
5.4 Агенцията не може да гарантира конкретен брой анкетни карти или срещи, които ще даде на Клиента.
5.5 Агенцията не носи отговорност за неточна информация предоставени от нейни клиенти.
5.6 Агенцията няма право да нарушава личния живот на клиентите си, да коментира личността им освен за целите на подбор за намиране на партньор от базата с данни.
5.7 Агенцията си запазва правото да прекрати отношенията с Клиента при грубо отношение, заплахи, телефонен тормоз, без да възстановява платени такси.
5.8 Агенцията няма право да качва анкетни карти, снимки или каквато и да е информация за Клиента в Интернет пространството или в сайта на агенцията или във фейсбук.
5.9 Агенцията има право да прекрати членството и да го предаде на нужните органи ако заподозре или разбере, че Клиентът е проявил аморални или незаконни действия.

5.10. Агенцията има право да поиска лична карта от клиента, за да установи смоличността му.
5.11 Агенцията работи онлайн, с цел да не се създават допълнителни неудобства за някои Клиенти, които предпочитат електронното общуване пред лични срещи със служители или трети лица. За удобство на клиентите извън страната ни и тези, които са извън София по този начин не дискриминираме клиентите си. Ние сме наети за посредници за да спестим на клиентите си губене на време.

5.12 Агенцията дава контакти на одобрен от клиента контакт, когато се внесе сумата за контакта.

Сумата за одобрен контакт е 35лв.

5.13 Агенцията работи онлайн и няма офис. Личните срещи с Клиентите се правят на вън.

5.14 Агенцията има право да вкарва тайни клиенти, ако заподозре нелоялност към дадени клиенти.

5.15 Агенцията желае лично да се запознае с Клиента след неговата регистрация член на Агенцията се среща лично с клиента (ако клиента е в друг Град, тогава се осъществява скайп връзка)

5.16 При изпращане на 5 профила и винаги има отказ от страна на клиента Агенцията прави лична среща с клиента за да установим проблема и грешките. Срещата се заплаща 60 лв. за сметка на Клиента.

6. Етичен кодекс

6.1 Всеки един човек има право да бъде щастлив и обичан.
6.2 Всеки клиент получава професионално обслужване. Не дискриминираме хората.
6.3 Агенцията постоянно върви напред, допитва се до Клиенти, вкарва нови услуги, подходящи за намиране на партньора. Ние постоянно се обучаваме с цел по – пълно задоволяване интересите на нашите Клиенти.